A magyar morfológia elsajátításának kezdetei

The early acquisition of Hungarian morphology

Gervain Judit

CNRS, Párizs

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2125-6369

Jelentés és Nyelvhasználat 6/2:57–71 (2019)
Hugó, Amália és néhány kutya a relációk hálójában. Ünnepi különszám Maleczki Márta 65. születésnapjára
doi:10.14232/JENY.2019.2.5

Összefoglaló

Pszicholingvisztikai szempontból igen jelentős, és máig vitatott kérdés, hogyan dolgozzák fel a beszélők a morfológiailag komplex szóalakokat: egészlegesen, elemeikre bontva vagy a két stratégiát flexibilisen használva. Még kevésbé ismert, hogyan sajátítható el a magyar és a hozzá hasonló nyelvek komplex agglutináló morfológiája. A magyar morfológia elsajátítását óvodás korú és annál nagyobb gyermekek beszédében az elmúlt évtizedekben nagy részletességgel feltárták. Sokkal kevesebbet tudunk azonban e tanulási folyamat kezdeteiről. A jelen tanulmány néhány újabb kutatást foglal össze, amelyek magyar csecsemők beszédészlelésében és nyelvfeldolgozásában vizsgálják az alaktan kibontakozásának kezdeteit, különösképpen a magánhangzó-harmónia és a morfológiai dekompozíció megjelenését.

Kulcsszavak: magyar morfológia, nyelvelsajátítás, beszédpercepció, csecsemők, magánhangzó-harmónia, alaktani dekompozíció

Abstract

In psycholinguistics, it has long been debated how listeners process morphologically complex word forms: holistically, analitically or using both strategies flexibly. It is even less well understood how complex morphological systems, such as agglutination in Hungarian, may be acquired during language development. In the last decades, the emergence of complex morphology has been relatively well documented in preschool children’s speech production. But little is known about the origins of this learning process. The current paper summarizes recent studies on the earliest morphological abilities such as the detection of vowel harmony and morphological decomposition, in Hungarian infants’ speech perception.

Keywords: Hungarian morphology, language acquisition, speech perception, infants, vowel harmony, morphological decomposition

Gervain Judit nyelvész és kognitív idegtudós. A párizsi Integrative Neuroscience and Cognition Center (CNRS és Université Paris Descartes) kutatója. A csecsemőkori beszédészleléssel, a korai nyelvelsajátítással és azok idegi alapjainak kutatásával foglalkozik.

Judit Gervain is a linguist and cognitive neuroscientist, working at the Integrative Neuroscience and Cognition Center, CNRS & Université Paris Descartes, in Paris, France. Her work focuses on infant speech perception, early language acquisition and their neural basis.

Elérhetőségek/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Altan, Aslı – Utku Kaya – Annette Hohenberger 2016. Sensitivity of Turkish infants to vowel harmony in stem-suffix sequences: preference shift from familiarity to novelty. In Jennifer Scott – Deb Waughtal (szerk.) BUCLD 40 Online Proceedings Supplements. https://tinyurl.com/JENY-2019-2-Ger1.
 • Bertoncini, Josiane – Jacques Mehler 1981. Syllables as units in infant speech perception. Infant Behavior and Development 4:247–260. doi:10.1016/S0163-6383(81)80027-6.
 • Brent, Michael R. – Timothy A. Cartwright 1996. Distributional regularity and phonotactic constraints are useful for segmentation. Cognition 61/1–2:93–125. doi:10.1016/S0010-0277(96)00719-6.
 • Butterworth, Brian 1983. Lexical representation. In Brian Butterworth (szerk.) Language Production. Vol. 2. London: Academic Press. 257–294.
 • Cunillera, Toni – Juan M. Toro – Nuria Sebastián-Gallés – Antoni Rodríguez-Fornells 2006. The effects of stress and statistical cues on continuous speech segmentation: An event-related brain potential study. Brain Research 1123/1:168–178. doi:10.1016/j.brainres.2006.09.046.
 • Curtin, Suzanne – Toben H. Mintz – Morten H. Christiansen 2005. Stress changes the representational landscape: Evidence from word segmentation. Cognition 96/3:233–262. doi:10.1016/j.cognition.2004.08.005.
 • Csibra, Gergely 2008. Goal attribution to inanimate agents by 6.5-month-old infants. Cognition 107/2:705–717. doi:10.1016/j.cognition.2007.08.001.
 • Eimas, Peter D. – Einar R. Siqueland – Peter Jusczyk – James Vigorito 1971. Speech perception in infants. Science 171/3968:303–306. doi:10.1126/science.171.3968.303.
 • Falck-Ytter, Terje – Gustaf Gredebäck – Claes von Hofsten 2006. Infants predict other people’s action goals. Nature Neuroscience 9/7:878–879. doi:10.1038/nn1729.
 • Gábor, Bálint – Ágnes Lukács 2012. Early morphological productivity in Hungarian: Evidence from sentence repetition and elicited production. Journal of Child Language 39/2:411–442. doi:10.1017/S0305000911000110.
 • Gergely, György – Csaba Pléh 1994. Lexical processing in an agglutinative language and the organization of the lexicon. Folia Linguistica 28/1–2:175–204. doi:10.1515/flin.1994.28.1-2.175.
 • Gervain, Judit – Ramón Guevara Erra 2012. The statistical signature of morphosyntax: A study of Hungarian and Italian infant-directed speech. Cognition 125/2:263–287. doi:10.1016/j.cognition.2012.06.010.
 • Giraudo, Hélène – Serena Dal Maso 2016. The salience of complex words and their parts: Which comes first? Frontiers in Psychology 7/1778. doi:10.3389/fpsyg.2016.01778.
 • Goldowsky, Boris N. – Elissa L. Newport 1993. Modeling the effects of processing limitations on the acquisition of morphology: The less is more hypothesis. In Eve V. Clark (szerk.) The Proceedings of the Twenty-fourth Annual Child Language Research Forum. Stanford: Center for the Study of Language (CSLI). 124–138.
 • Gonzalez-Gomez, Nayeli – Silvana Schmandt – Judit Fazekas – Thierry Nazzi – Judit Gervain 2019. Infants’ sensitivity to nonadjacent vowel dependencies: The case of vowel harmony in Hungarian. Journal of Experimental Child Psychology 178:170–183. doi:10.1016/j.jecp.2018.08.014.
 • Gósy Mária 1984. Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Heffernan, Kevin – Yo Sato 2017. Relative frequency and the holistic processing of morphology. Asia-Pacific Language Variation 3/1:67–94. doi:10.1075/aplv.3.1.
 • Hohenberger, Annette – Utku Kaya – Aslı Altan 2017. Discrimination of vowel-harmonic vs vowel-disharmonic words by monolingual Turkish infants in the first year of life. In Maria LaMendola – Jennifer Scott (szerk.) Proceedings of the 41st annual Boston University conference on language development. Somerville: Cascadilla Press. 309–322.
 • Hunter, Michael A. – Elinor W. Ames – Raymond Koopman 1983. Effects of stimulus complexity and familiarization time on infant preferences for novel and familiar stimuli. Developmental Psychology 19/3:338–352. doi:10.1037/0012-1649.19.3.338.
 • Jiang, Nan 2004. Morphological insensitivity in second language processing. Applied Psycholinguistics 25/4:603–634. doi:10.1017/S0142716404001298.
 • Kabak, Barış – Kazumi Maniwa – Nina Kazanina 2010. Listeners use vowel harmony and word-final stress to spot nonsense words: A study of Turkish and French. Laboratory Phonology 1/1:207–224.
 • Kampen, Anja van – Güliz Parmaksiz – Ruben van de Vijver – Barbara Höhle 2008. Metrical and statistical cues for word segmentation: The use of vowel harmony and word stress as cues to word boundaries by 6-and 9-month-old Turkish learners. In Anna Gavarró – M. João Freitas (szerk.) Language Acquisition and Development: Proceedings of GALA 2007. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 313–324.
 • Kornai, András 1985. The internal structure of Noun Phrases. In István Kenesei (szerk.) Approaches to Hungarian 1. Szeged: JATE. 79–93.
 • Ladányi, Enikő – Ágnes Melinda Kovács – Judit Gervain elbírálás alatt. How 15-month-old infants process morphologically complex forms in an agglutinative language?
 • Leminen, Alina – Minna Lehtonen – Mirjana Bozic – Harald Clahsen 2016. Editorial: Morphologically complex words in the mind/brain. Frontiers in Human Neuroscience 10:47. doi:10.3389/fnhum.2016.00047.
 • Lengyel Zsolt 1981a. A gyermeknyelv. Budapest: Gondolat.
 • Lengyel Zsolt 1981b. Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből. (Nyelvtudományi Értekezések 107) Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Lengyel Zsolt 1982. Gyermeknyelvi kutatások Magyarországon. Óvodai Nevelés 9.
 • Lukács, Ágnes – Laurence B. Leonard – Bence Kas 2010. Use of noun morphology by children with language impairment: The case of Hungarian. International Journal of Language & Communication Disorders 45/2:145–161. doi:10.3109/13682820902781060.
 • Lukács, Ágnes – Mihály Racsmány – Csaba Pléh 2001. Vocabulary and morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: A preliminary report. Acta Linguistica Hungarica 48/1:243–269.
 • Lukatela, Georgije – Claudia Carello – Michael T. Turvey 1987. Lexical representation of regular and irregular inflected nouns. Language and Cognitive Processes 2/1:1–17. doi:10.1080/01690968708406349.
 • Lukatela, Georgije – A. Kostić – Dejan Todorović – Claudia Carello – Michael T. Turvey 1987. Type and number of violations and the grammatical congruency effect in lexical decision. Psychological Research 49/1:37–43. doi:10.1007/BF00309201.
 • MacWhinney, Brian 1975. Rules, rote, and analogy in morphological formations by Hungarian children. Journal of Child Language 2/1:65–77. doi:10.1017/S0305000900000891.
 • Macwhinney, Brian 1976. Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. Journal of Child Language 3/3:397–410. doi:10.1017/S0305000900007261.
 • MacWhinney, Brian 2013. Hungarian language acquisition as an exemplification of a general model of grammatical development. In Dan Isaac Slobin (szerk.) The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. Hillsdale: Psychology Press. 121–302.
 • MacWhinney, Brian – Csaba Pléh – Elizabeth Bates 1985. The development of sentence interpretation in Hungarian. Cognitive Psychology 17/2:178–209. doi:10.1016/0010-0285(85)90007-6.
 • Magyari Lilla 2008. A mentális lexikon modelljei a magyar nyelvben. In Gervain Judit – Pléh Csaba (szerk.) A láthatatlan nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó. 98–119.
 • Marquis, Alexandra – Rushen Shi 2012. Initial morphological learning in preverbal infants. Cognition 122/1:61–66. doi:10.1016/j.cognition.2011.07.004.
 • Milin, Petar – Eva Smolka – Laurie Beth Feldman 2017. Models of lexical access and morphological processing. In Eva M. Fernández – Helen Smith Cairns (szerk.) The Handbook of Psycholinguistics. John Wiley & Sons. 240–268. doi:10.1002/9781118829516.ch11.
 • Mintz, Toben H. 2013. The segmentation of sub-lexical morphemes in English-learning 15-month-olds. Frontiers in Psychology 4/24. doi:10.3389/fpsyg.2013.00024.
 • Németh Dezső – Ivády Rozália Eszter – Miháltz Márton – Krajcsi Attila – Pléh Csaba 2006. A verbális munkamemória és a morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle 61/2:265–298. doi:10.1556/MPSzle.61.2006.2.4.
 • Pelucchi, Bruna – Jessica F. Hay – Jenny R. Saffran 2009. Learning in reverse: Eight-month-old infants track backward transitional probabilities. Cognition 113/2:244–247. doi:10.1016/j.cognition.2009.07.011.
 • Perruchet, Pierre – Stéphane Desaulty 2008. A role for backward transitional probabilities in word segmentation? Memory & Cognition 36/7:1299–1305. doi:10.3758/MC.36.7.1299.
 • Pinker, Steven 1997. Words and rules in the human brain. Nature 387/6633:547–548. doi:10.1038/42347.
 • Pinker, Steven – Alan Prince 1994. Regular and irregular morphology and the psychological status of rules of grammar. In Susan D. Lima – Roberta Corrigan – Gregory K. Iverson (szerk.) The Reality of Linguistic Rules. (Studies in Language Companion 26) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 321–352. doi:10.1075/slcs.26.21pin.
 • Pléh Csaba 1980. A pszicholingvisztika horizontja. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Pléh Csaba – Juhász Levente 1995. Processing of multimorphemic words in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 43/1–2:211–230.
 • Pléh Csaba – Lukács Ágnes 2001. A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Pléh, Csaba – Ágnes Lukács – Mihály Racsmány 2003. Morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome and the rule debates. Brain and Language 86/3:377–383. doi:10.1016/S0093-934X(02)00537-0.
 • Pléh Csaba – Palotás Gábor – Lőrik József 2002. Nyelvfejlődési szűrővizsgálat (PPL). Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Pléh Csaba – Vinkler Zsuzsanna – Kálmán László 1997. Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study. Acta Linguistica Hungarica 44/1–2:249–260.
 • Recski, Gábor 2014. Hungarian noun phrase extraction using rule-based and hybrid methods. Acta Cybernetica 21/3:461–479. doi:10.14232/actacyb.21.3.2014.11.
 • Réger, Zita 1979. Bilingual Gypsy children in Hungary: Explorations in ‘natural’ second-language acquisition at an early age. International Journal of the Sociology of Language 1979/19:59–82. doi:10.1515/ijsl.1979.19.59.
 • Saffran, Jenny R. – Richard N. Aslin – Elissa L. Newport 1996. Statistical learning by 8-month-old infants. Science 274/5294:1926–1928. doi:10.1126/science.274.5294.1926.
 • Sandra, Dominiek – Marcus Taft (szerk.) 1994. Morphological Structure, Lexical Representation and Lexical Access. Taylor & Francis.
 • Slobin, Dan I. – Thomas G. Bever 1982. Children use canonical sentence schemas: A crosslinguistic study of word order and inflections. Cognition 12/3:229–265. doi:10.1016/0010-0277(82)90033-6.
 • Southgate, Victoria – Mark H. Johnson – Imen El Karoui – Gergely Csibra 2010. Motor system activation reveals infants’ on-line prediction of others’ goals. Psychological Science 21/3:355–359. doi:10.1177/0956797610362058.
 • Stemberger, Joseph Paul – Brian MacWhinney 1986. Frequency and the lexical storage of regularly inflected forms. Memory & Cognition 14/1:17–26. doi:10.3758/BF03209225.
 • Suomi, Kari – James M. Mcqueen – Anne Cutler 1997. Vowel harmony and speech segmentation in Finnish. Journal of Memory and Language 36/3:422–444. doi:10.1006/jmla.1996.2495.
 • Taft, Marcus 1988. A morphological-decomposition model of lexical representation. Linguistics 26/4:657–668. doi:10.1515/ling.1988.26.4.657.
 • Vroomen, Jean – Jyrki Tuomainen – Beatrice de Gelder 1998. The roles of word stress and vowel harmony in speech segmentation. Journal of Memory and Language 38/2:133–149. doi:10.1006/jmla.1997.2548.
 • Werker, Janet F. – D. Geoffrey Hall – Laurel Fais 2004. Reconstruing U-shaped functions. Journal of Cognition and Development 5/1:147–151. doi:10.1207/s15327647jcd0501_15.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Gervain Judit 2019. A magyar morfológia elsajátításának kezdetei. Jelentés és Nyelvhasználat 6/2:57–71. doi:10.14232/JENY.2019.2.5

bibtex
@article{JENY-2019-GervainJ,
	author = {Gervain, Judit},
	year = {2019},
	title = {A magyar morfológia elsajátításának kezdetei},
	abstract = {Pszicholingvisztikai szempontból igen jelentős, és máig vitatott kérdés, hogyan dolgozzák fel a beszélők a morfológiailag komplex szóalakokat: egészlegesen, elemeikre bontva vagy a két stratégiát flexibilisen használva. Még kevésbé ismert, hogyan sajátítható el a magyar és a hozzá hasonló nyelvek komplex agglutináló morfológiája. A magyar morfológia elsajátítását óvodás korú és annál nagyobb gyermekek beszédében az elmúlt évtizedekben nagy részletességgel feltárták. Sokkal kevesebbet tudunk azonban e tanulási folyamat kezdeteiről. A jelen tanulmány néhány újabb kutatást foglal össze, amelyek magyar csecsemők beszédészlelésében és nyelvfeldolgozásában vizsgálják az alaktan kibontakozásának kezdeteit, különösképpen a magánhangzó-harmónia és a morfológiai dekompozíció megjelenését.},
	doi = {10.14232/JENY.2019.2.5},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {6},
	issue = {2},
	pages = {57-71},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2019-GervainJ},
	urldate = {2019-12-04},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.