Archiválás/Archiving

A folyóirat megjelent évfolyamait a következő repozitóriumkban archiváljuk / The published volumes of the journal are archived in the following repositories:

A Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóiratot és a benne megjelenő tanulmányokat a következő gyűjtemények indexelik / The journal Jelentés és Nyelvhasználat [Meaning and Language Use] and the articles published in it are indexed by the following databases and indexes:

A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.