Szerzői jogok/Copyright Policy

A folyóiratban való megjelenés ingyenes, a szerzőknek nem kell semmilyen lektorálási, szerkesztési vagy nyomdai költséget vállalniuk. Egyúttal a folyóirat sem tartozik semmilyen szerzi díjat vagy jogdíjat fizetni a szerzőknek. Mindezek miatt a Jelentés és Nyelvhasználatban megjelent tanulmányok szerzői jogai a azerzőket illetik meg, így azokat a szerzők újra is publikálhatják jelenlegi formájában vagy átdolgozva, kiegészítve, vagy a szerzők saját honlapján vagy más repozitóriumban is elhelyezhetik. A tanulmányok változatlan formában történő további megjelentetése esetén azonban a szerzőknek jelezniük kell, hogy az eredeti megjelenés a Jelentés és Nyelvhasználatban történt.

Publishing in the journal is free. The authors are not charged any fees for reviewing, editing, and printing their articles. At the same time, the journal cannot provide any royalties to the authors for publishing their articles. However, the owner of copyright is the author, the papers already published in Jelentés és Nyelvhasználat are allowed to be published again elsewhere, even in an extended, revised form, or can be published on the author’s web page, or in other repositories. The only condition of a second or subsequent publications is that the author should refer to Jelentés és Nyelvhasználat as the first place of publication.

Eredetiség és plágium/Originality and Plagiarism

A szerzők kezességet vállalnak arra, hogy a folyóirathoz benyújtott kézirataik eredeti munkák, máshol még nem kerültek publikálásra, és mentesek a plágiumtól, valamint hogy a más felhasznált munkákra a tanulmányok szövegében és a felhasznált irodalom felsorolásánál megfelelően hivatkoznak.

Authors should guarantee that their work is original, has not been published previously, plagiarism free, and all the sources used in the text are acknowledged in the reference section.

Hibajelzések/Errors in Published Works

A folyóirat nem vállal felelősséget a megjelent tanulmányokban esetlegesen fellelhető pontatlanságok és hibák miatt. Ha a megjelenés után jelentős tévedésre vagy pontatlanságra derülne fény, a szerzők kötelessége a szerkesztőség figyelmeztetése és a hibák kijavításában vagy a tanulmány visszavonásában a folyóirat szerkesztőivel való együttműködés.

The journal is not responsible for the potential errors or inaccuracies concerning the content of published papers. If a significant error or inaccuracy is discovered after publishing, it is the author’s obligation to notify the editors and cooperate with them to correct or retract the paper.

A folyóirat megjelenését 2016-ban és 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.