borito

A manysi ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből

The syntax of the Mansi ditransitive verbs from the aspect of their semantics

Sipőcz Katalin

SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Jelentés és Nyelvhasználat 3:49-61 (2016)
doi:10.14232/JENY.2016.1.3

Összefoglaló

Jelen tanulmány a manysi nyelv ditranzitív szerkezeteit és ditranzitív igéit vizsgálja. A vizsgálat főképpen arra irányul, hogy a ditranzitív igék szemantikája befolyásolja-e a szerkezetválasztást. A manysiban kétféle ditranzitív szerkezet használatos. A tanulmány bemutatja, hogy a vizsgált szempontból a szerkezetek alternálódása teljesen szabadnak tűnik, bármely ditranzitív ige bármelyik szerkezetben szerepelhet. A szerkezetválasztás pragmatikai alapú, az ige szemantikai tulajdonságai nem befolyásolják.

Kulcsszavak: manysi nyelv, ditranzitív szerkezetek, ditranzitív igék, szintaktikai alternáció, lexikai hasadás

Abstract

The paper investigates the ditransitive constructions and the ditransitive verbs of the Mansi language. It intends to answer the question whether the semantics of the verb influences the choice of the structure. Mansi has an alternation between two different kinds of ditransitive constructions. The alternation is based on the information structure and independent of the semantics of the verb used in the given structure. Any ditransitive verb can appear in any ditransitive construction.

Keywords: Mansi language, ditransitive constructions, ditransitive verbs, alternation, lexical split

Sipőcz Katalin a Szegedi Tudományegyetem Finnugor Tanszékén dolgozik. Kutatásai középpontjában a manysi nyelv áll, melynek több lexikológiai és szintaktikai kérdésével foglalkozott. Az utóbbi időben a manysi ditranzitív szerkezeteket kutatja.

Katalin Sipőcz is an assistant professor of the Department of Finno-Ugric Studies at the University of Szeged. Her research focuses on lexicology and syntax of Mansi language.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bibok Károly 2008. Az igék szemantikája és a szintaktikai alternáció. In Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai Kiadó. 23–70.
 • Dinislamova, Svetlana 2007. Lavim ľoŋxanuw. Khanty-Mansiysk: Poligrafist.
 • Gyinyiszlamova, Szvetlana 2008. Vízcsepp. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
 • Kálmán Béla 1976a. Chrestomathia Vogulica. Budapest: Tankönyvkiadó.
 • Kálmán, Béla 1976b. Wogulische Texte mit einem Glossar. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • [WV] Kannisto, Artturi – Matti Liimola 1951–1963. Wogulische Volksdichtung. Vol. I–VI. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
 • Lambrecht, Knud 1994. Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, and the Mental Representations of Discourse Referents. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Levin, Beth 2008. Dative verbs A crosslinguistic perspective. Lingvisticae Investigationes 31/2:285–312.
 • Malchukov, Andrej 2014. Exploring the Domain of the Ditransitive Constructions: Issues in Lexical Typology. Előadás. Workshop on Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective. 2014. 09. 11. Pavia, Italy.
 • Malchukov, Andrej – Martin Haspelmath – Bernard Comrie 2007. Ditransitive Constructions: A Typological Overview. Kézirat. http://goo.gl/46x8cs (2015. 10. 5.).
 • Malchukov, Andrej – Martin Haspelmath – Bernard Comrie 2010. Ditransitive constructions: A typological overview. In Andrej Malchukov – Martin Haspelmath – Bernard Comire (szerk.) Studies in Ditransitive Constructions: A Comparative Handbook. Berlin, Boston: De Gruyter. 1–64.
 • [VNGY] Munkácsi Bernát 1892–1896. Vogul Népköltési Gyűjtemény. Vol. I–IV. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
 • Nikolaeva, Irina 1999. Ostyak. (Languages of the World 305). Munich: LINCOM Europa.
 • Sipőcz Katalin 2013. Ditranzitív igék a manysiban. Nyelvtudományi Közlemények 109:123–136.
 • Skribnik, Elena 2001. Pragmatic Structuring in Northern Mansi. CIFU IX/6:222–239.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Sipőcz Katalin 2016. A manysi ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből. Jelentés és Nyelvhasználat 3:49–61.

bibtex
@article{sipocz_manysi_2016,
title = {A manysi ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből},
volume = {3},
copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
issn = {2064-9940},
url = {http://www.jeny.szte.hu/jeny/jeny-2016-sipoczk},
abstract = {Jelen tanulmány a manysi nyelv ditranzitív szerkezeteit és ditranzitív igéit vizsgálja. A vizsgálat főképpen arra irányul, hogy a ditranzitív igék szemantikája befolyásolja-e a szerkezetválasztást. A manysiban kétféle ditranzitív szerkezet használatos. A tanulmány bemutatja, hogy a vizsgált szempontból a szerkezetek alternálódása teljesen szabadnak tűnik, bármely ditranzitív ige bármelyik szerkezetben szerepelhet. A szerkezetválasztás pragmatikai alapú, az ige szemantikai tulajdonságai nem befolyásolják.},
language = {hu},
journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
author = {Sipőcz, Katalin},
month = mar,
year = {2016},
pages = {49--61}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.