borito

Magát és esetleg őt is?

Névmások a magyar gyereknyelvben

Himself and perhaps him, too? Pronouns in Hungarian child language

Rákosi György

DE Angol-Amerikai Intézet

Tóth Enikő

DE Angol-Amerikai Intézet

Jelentés és Nyelvhasználat 3:99–116 (2016)
doi:10.14232/JENY.2016.1.5

Összefoglaló

Cikkünkben két, a magyar személyes és visszaható névmások gyereknyelvi elsajátítását vizsgáló kísérletről számolunk be. Az angolból és más nyelvekből ismert az a hatás, hogy míg a gyerekek óvodás kortól nagyjából a felnőttekhez hasonló módon használják és értelmezik a visszaható névmásokat, a személyes névmások értelmezésében sokkal rosszabbul teljesítenek, ha egy lehetséges lokális előzmény is jelen van a mondatban. A kísérletek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsuk, létezik-e a magyar gyereknyelvben is ez a hatás. Azt találtuk, hogy a tesztmondatokat közvetlen megelőző nyelvi kontextus hiányában fellép a névmásértelmezési probléma, egy akár minimális nagyságú koherens diskurzus megteremtése esetén viszont lényegében eltűnik. Vizsgálataink eredményei így azokat az elemzéseket erősítik, amelyek szerint a névmásértelmezési probléma nem tekinthető egyszerűen a B kötéselv nem ismeretéből fakadó hatásnak.

Kulcsszavak: anafora, B kötéselv, gyereknyelv, kísérlet, személyes névmás, visszaható névmás

Abstract

In this paper, we report the results of two experiments on the acquisition of personal and reflexive pronouns in Hungarian child language. It is well-known from earlier studies on English and several other languages that while children perform well in the production and interpretation of reflexive anaphors, they show poor performance in tasks where personal pronouns with potential local antecedents are to be evaluated. The primary aim of our experiments was to gather evidence on whether this effect exists in Hungarian child language or not. We found that the Pronoun Interpretation Problem is present if the test sentences are not preceded by an immediate linguistic context in the experimental setting, but it seems to disappear when a minimal coherent discourse is created to facilitate the accommodation of the pronoun. Our results thus provide further support for analyses which claim that the Pronoun Interpretation Problem cannot simply be reduced to the assumed absence of Principle B in child language.

Keywords: anaphor, Principle B, child language, experiment, personal pronoun, reflexive pronoun

Rákosi György a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai intézetének egyetemi docense. Elsősorban a vonzatszerkezet és a névmási rendszerek nyelvtanát kutatja, de foglalkozik nyelvelsajátítással és számítógépes nyelvészettel is.

György Rákosi is a reader at the Institute of English and American Studies, University of Debrecen. His primary interest is in the grammar of argument structure and pronominal systems, but he is also interested in language acquisition and computational linguistics.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tóth Enikő a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi adjunktusa. Főbb kutatási területei a mód és a modalitás, a szemantika és a nyelvelsajátítás, valamint a kísérletes pragmatika.

Enikő Tóth is currently lecturer in linguistics at the Institute of English and American Studies, University of Debrecen. Her main fields of interest are semantics and experimental pragmatics

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bencze M. Ildikó 2014. Kísérleti pragmatika. In Pléh Csaba – Lukács Ágnes (szerk.) Pszicholingvisztika: magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 813–858.
 • Brunetto, Valentina 2015. The Pronoun Interpretation Problem in romance complex predicates. Lingua 161:82–100.
 • Chien, Yu-Chin – Kenneth Wexler 1990. Children’s knowledge of locality conditions in binding as evidence for the modularity of syntax and pragmatics. Language Acquisition 1/3:225–295.
 • Chomsky, Noam 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications.
 • Conroy, Anastasia – Eri Takahashi – Jeffrey Lidz – Colin Phillips 2009. Equal treatment for all antecedents. How children succeed with Principle B. Linguistic Inquiry 40/3:446–486.
 • Crain, Stephen – Cecile McKee 1985. Acquisition of structural restrictions on anaphora. In Stephen Berman – Jae-Woong Choe – Joyce McDonough (szerk.) Proceedings of North East Linguistic Society (NELS) 16. Amherst: University of Massachusetts, Graduate Linguistic Student Association. 94–110.
 • Crain, Stephen – Rosalind Thornton 2000. Investigations in Universal Grammar. A Guide to Experiments on the Acquisition of Syntax and Semantics. Cambridge: The MIT Press.
 • Czingráber Márta 1999. A mondat elemei között fennálló anaforikus viszonyok feldolgozása óvodáskorban, kisiskoláskorban és afáziában. Szakdolgozat. Szeged: József Attila Tudományegyetem.
 • É. Kiss Katalin – Szabolcsi Anna 1992. Grammatikaelméleti bevezető. In Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 21–79.
 • Elbourne, Paul 2005. On the acquisition of Principle B. Linguistic Inquiry 36/3:333–365.
 • Grodzinsky, Yosef – Tanya Reinhart 1993. The innateness of binding and coreference. Linguistic Inquiry 24/1:69–101.
 • Hamann, Cornelia 2011. Binding and coreference. Views from child language. In Jill de Villiers – Tom Roeper (szerk.) Handbook of Generative Approaches to Language Acquisition. (Studies in Theoretical Psycholinguistics 41). Dordrecht: Springer. 247–290.
 • Hartman, Jeremy – Sudo Yasutada – Ken Wexler 2012. Principle B and phonologically reduced pronouns in Child English. Előadás. Generative Approaches to Language Acquisition-North America (GALANA) 5. University of Kansas. http://web.mit.edu/ysudo/www/pdf/GALANA-final.pptx (2015. 7. 19.).
 • Hendriks, Petra – Arina Banga – Jacolien van Rij – Gisi Cannizzaro – John Hoeks 2011. Adults’ on-line comprehension of object pronouns in discourse. In Angela Grimm – Anja Müller – Esther Ruigendijk – Cornelia Hamann (szerk.) Production-Comprehension Asymmetries in Child Language. (Studies on Language Acquisition [SOLA] 43). Berlin, Boston: De Gruyter. 193–216.
 • Hendriks, Petra – Jennifer Spenader 2006. When production precedes comprehension. An optimization approach to the acquisition of pronouns. Language Acquisition 13/4:319–348.
 • Jakubowicz, Celia 1984. On markedness and binding principles. In Charles Jones – Peter Sells (szerk.) Proceedings of North East Linguistic Society (NELS) 14. Amherst: University of Massachusetts, Graduate Linguistic Student Association. 154–182.
 • Lely, Heather K. J van der – Linda Stollwerck 1997. Binding theory and grammatical specific language impairment in children. Cognition 62/3:245–290.
 • McDaniel, Dana – Cecile McKee – Helen Smith Cairns 1998. Methods for Assessing Children’s Syntax. Cambridge: The MIT Press.
 • Pléh Csaba 1998. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Pszicholingvisztikai kísérletek és modellek. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Rákosi, György – Enikő Tóth 2014. The Pronoun Interpretation Problem in Hungarian. An overview of current directions in first language acquisition research. Argumentum 10:659–674.
 • Reinhart, Tanya 2006. Interface Strategies. Optimal and Costly Computations. Cambridge: The MIT Press.
 • Rijn, Jacolien van – Petra Hendriks – Jennifer Spenader – Hedderik van Rijn 2009. Modeling the selective effects of slowed-down speech in pronoun comprehension. In Jean Crawford – Koichi Otaki – Masahiko Takahashi (szerk.) Proceedings of the 3rd Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2008). Sommerville: Cascadilla Press. 291–302.
 • Rooryck, Johan – Guido Vanden Wyngaerd 2015. Morphological transparency and the Delay of Principle B Effect. Lingua 155. (Reference and Referentiality in Native and Learner Grammars):121–139.
 • Spenader, Jennifer – Erik-Jan Smits – Petra Hendriks 2009. Coherent discourse solves the pronoun interpretation problem. Journal of Child Language 36/1:23–52.
 • Villiers, Jill G. de – Jacqueline Cahillane – Emily Altreuter 2006. What can production reveal about Principle B? In Kamil Ud Deen – Jun Nomura – Barbara Schulz – Bonnie D. Schwartz (szerk.) The Proceedings of the Inaugural Conference on Generative Approaches to Language Acquisition–North America (GALANA). (UCONN Occasional Papers in Linguistics 4). Storrs: University of Connecticut. 89–100.
 • Wexler, Kenneth – Yu-Chin Chien 1985. The development of lexical anaphors and pronouns. Papers and Reports on Child Language Development 24:138–149.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Rákosi György – Tóth Enikő 2016. Magát és esetleg őt is? Névmások a magyar gyereknyelvben. Jelentés és Nyelvhasználat 3:99–116.

bibtex
@article{rakosi_toth_2016,
	title = {Magát és esetleg őt is? Névmások a magyar gyereknyelvben},
	volume = {3},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
	issn = {2064-9940},
	shorttitle = {Magát és esetleg őt is?},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2016-RakosiGy-TothE},
	abstract = {Cikkünkben két, a magyar személyes és visszaható névmások gyereknyelvi elsajátítását vizsgáló kísérletről számolunk be. Az angolból és más nyelvekből ismert az a hatás, hogy míg a gyerekek óvodás kortól nagyjából a felnőttekhez hasonló módon használják és értelmezik a visszaható névmásokat, a személyes névmások értelmezésében sokkal rosszabbul teljesítenek, ha egy lehetséges lokális előzmény is jelen van a mondatban. A kísérletek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsuk, létezik-e a magyar gyereknyelvben is ez a hatás. Azt találtuk, hogy a tesztmondatokat közvetlen megelőző nyelvi kontextus hiányában fellép a névmásértelmezési probléma, egy akár minimális nagyságú koherens diskurzus megteremtése esetén viszont lényegében eltűnik. Vizsgálataink eredményei így azokat az elemzéseket erősítik, amelyek szerint a névmásértelmezési probléma nem tekinthető egyszerűen a B kötéselv nem ismeretéből fakadó hatásnak.},
	language = {hu},
	urldate = {2016-08-12},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Rákosi, György and Tóth, Enikő},
	month = aug,
	year = {2016},
	pages = {99--116}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.