borito

Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok

Meaning and Language Use: background and aims

Maleczki Márta – Németh T. Enikő – Szécsényi Tibor

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék

Jelentés és Nyelvhasználat 1:1−6 (2014)
doi:10.14232/JENY.2014.1.1

Összefoglaló

A folyóirat címével és tartalmával a nyelvtudomány két olyan területére, a szemantikára és a pragmatikára szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek mára már bebizonyították önálló nyelvészeti kutatási területekként való létjogosultságukat a modern nyelvészetben. Ámbár a világban léteznek szemantikai és pragmatikai témájú cikkeket megjelentető igen színvonalas folyóiratok, s ámbár Magyarországon is vannak elsősorban szemantikával vagy pragmatikával foglalkozó kutatók, kifejezetten szemantikai-pragmatikai profilú magyar nyelvű folyóirat pillanatnyilag nem létezik. A Jelentés és Nyelvhasználat első számát a 2014. április 11-én a Pragmatika Centrum és a Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke által Szegeden megrendezett Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferencia előadásaiból készült tanulmányok megjelentetésének szenteljük.

Maleczki Márta az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense. Kutatási területei közé tartozik a határozatlan argumentumok szemantikai tulajdon­ságainak vizsgálata, továbbá szemantikai és nyelvelméleti problémák tanulmá­nyozása különböző logikai rendszerek (kombinatorikus logika, bizonyításelméleti szemantika) segítségével.

Elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Németh T. Enikő az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Érdeklődési körébe különböző nyelvelméleti, pragmatikai és diskurzuselemzési problémák tartoznak.

Elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szécsényi Tibor a Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási területe elsősorban a mondattan és a számítógépes nyelvészet területére korlátozódik.

Elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bloomfield, Leonard 1929. Konkordanz Pāņini-Canndra. By dr. Bruno Liebich. (Indische Forschungen, begründet von Alfred Hillenbrandt, in zwanglosen Heften hearusgegeben von Bruno Liebich, 6. Heft.) Breslau: Verlag von M. R. H. Marcus, 1928. Language 5:267–275.
 • Bunt, Harry – William Black 2000. The ABC of computational pragmatics. In Harry Bunt – William Black (szerk) Abduction, Belief and Context in Dialogue: Studies in Computational Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins. 1–46.
 • Diewald, Gabriele 2002. A model for relevant types of contexts in grammaticalization. In Ilse Wischer – Gabriele Diewald (szerk.) New Reflections on Grammaticalization. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 103–120.
 • H. Tóth Imre 2005. A nyelvtudomány története a XX. század elejéig: csomópontok és átvezető szálak. Szeged: JatePress.
 • Heine, Bernd 2002. On the role of context in grammaticalization. In Ilse Wischer – Gabriele Diewald (szerk.) New Reflections on Grammaticalization. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 83–102.
 • Itkonen, Esa 2001. The relation of non-Western approaches to linguistic typology. In Martin Haspelmath – Ekkerhard König – Wulf Oesterreicher – Wolfgang Raible (szerk.) Language Typology and Language Universals: An International Handbook Vol. 1. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 275−279.
 • Karttunen, Lauri, – Kenneth R. Beesley 2005, Twenty-five years of finite-state morphology. In Antti Arppe – Lauri Carlson – Krister Lindén et al. (szerk.) Inquiries into Words, Constraints and Contexts: Festschrift for Kimmo Koskenniemi on his 60th Birthday. Stanford: CSLI Publications. 71–83.
 • Kiparsky, Paul 1979. Pāņini as a variationist. Cambridge, London: The MIT Press.
 • Koskenniemi, Kimmo 1983. Two-Level Morphology: A General Computational Model for Word-Form Recognition and Production. Helsinki: University of Helsinki, Department of General Linguistics.
 • Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar: Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
 • Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford; New York: Oxford University Press.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Maleczki Márta – Németh T. Enikő – Szécsényi Tibor 2014. Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok. Jelentés és Nyelvhasználat 1:1–6.

bibtex
@article{maleczki_jelentes_2014,
	title = {Jelentés és Nyelvhasználat: háttér és célok},
	volume = {1},
	issn = {2064-9940},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/jeny/images/issues/2014/JENY-2014-MaleczkiM-NemethTE-SzecsenyiT.pdf},
	doi = {​10.14232/JENY.2014.1.1}
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Maleczki, Márta and Németh T., Enikő and Szécsényi, Tibor},
	month = dec,
	year = {2014},
	pages = {1--6}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.