borito

Megemlékezés Károly Sándorról

Büky László

SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék

Jelentés és Nyelvhasználat 1:7-9 (2014)
doi:10.14232/JENY.2014.1.2

 

 

Összefoglaló

Elhangzott az Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban címmel a Szegedi Egyetemen 2014. április 11-én megrendezett konferencián

Büky László tudományos kutatásai a leíró nyelvtanra, a magyar nyelvtörténetre, a szemiotikára, a szemantikára, a textológiára, a stilisztikára és a nyelvművelésre irá­nyulnak. Behatóan tanulmányozta Füst Milán költői nyelvezetének különböző as­pektusait, a színnevek szemiotikai jelentőségét, a metaforahasználat sajátosságait, emellett szövegtani szempontból foglalkozott Karinthy Frigyes műveivel is.

Elérhetősége/E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Büky Béla 1994. Károly Sándor (1920–1994). Magyar Nyelvőr 90:369–370.
  • Büky László 1991. Károly Sándor hetvenéves. Magyar Nyelvőr 115:153–155.
  • Büky László 1994a. Károly Sándor. In Péter László (szerk.) Új magyar irodalmi lexikon Vol. II. Budapest: Akadémiai Kiadó. 971–972.
  • Büky László 1994b. Ma temetik Károly Sándort. Magyar Nemzet 1994. február 11. 10.
  • Büky László 1999. Károly Sándorról. In Bolla Kálmán (szerk.) Károly Sándor (1920–1994). (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 27). Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék. 23–24.
  • Károly Sándor 1978. Anyanyelvi műveltségünk helyzete és a nyelvművelés. Kortárs 22:143–148.
  • Károly Sándor 1999. Károly Sándor vallomása pályájáról. In Bolla Kálmán (szerk.) Károly Sándor (1920–1994). (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 27). Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék. 23–24.
  • Majoros Beáta 1999. Károly Sándor írásaink bibliográfiája. In Bolla Kálmán (szerk.) Károly Sándor (1920–1994). (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 27). Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék. 7–22.
  • Péter Mihály 1991. Károly Sándor hetvenéves. Magyar Nyelv 87:249–251.
  • Takáts Károlyné 1985–1986. Károly Sándor munkássága 1947–1985-ig. Néprajz és Nyelvtudomány 29–30:9–85.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Büky László 2014. Megemlékezés Károly Sándorról. Jelentés és Nyelvhasználat 1: 7–9.

bibtex
@article{buky_megemlekezes_2014,
	title = {Megemlékezés Károly Sándorról},
	volume = {1},
	issn = {2064-9940},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/jeny/images/issues/2014/JENY-2014-NagyCK.pdf},
	abstract = {Elhangzott az Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban címmel a Szegedi Egyetemen 2014. április 11-én megrendezett konferencián.},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Büky, László},
	month = dec,
	year = {2014},
	pages = {7--9}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.